Rozšíření administrativního sídla

Půdorys přízemí
Půdorys 1. patro
Půdorys 2. patro
Řez a-a

Investor:
Současná fáze:
Obestavěný prostor:
Počet žáků:
Lokalita:
Kolektiv:

MČ Praha Kolovraty
DÚR
34 358 m³
420
Praha Kolovraty
Hlaváček a Partner s.r.o., Pavel Svoboda

Předmětem zadání byla realizace nové základní školy. Objekt je navržen jako 3. podlažní s 1. suterénem. V rámci provozní koncepce škola obsahuje kmenové třídyprvního a druhého stupně, speciální učebny, jídelnu s gastro – provozem, úsek vedení školy, technická zázemí a sklady, úsek tělovýchovy se dvěma tělocvičnami. V rámci záměru je vedle školy navržené sportovní zařízení, které budu sloužit škole během vyučování a veřejnosti. Pozemek určen k zastavění má lichoběžníkový tvar a vzhledem k prostorově náročnému stavebnímu programu byl zvolen půdorys hmoty školy v odpovídající geometrii. Vnitřní provoz navrhované školy je řešen komplexně v souladu s novými trendy moderních školských zařízení. Dispoziční uspořádání je členěno na několik provozních úseků, které na sebe logicky navazují. Do budovy se primárně vchází hlavním vstupem, kde se nachází prostorný foyer s recepcí a přesouvacími zónami. Tento hlavní prostor umožnuje více přístupů do jednotlivých částí, což způsobí rozvětvení toku proudění žáků a zaměstnanců školy. Tato skutečnost v kombinaci s prostornými chodbami zajišťuje pohodlné přesuny během přestávek. V rámci návazností na hlavní vstupní prostor je třeba zmínit části, do kterých je umožněn přístup pro veřejnost nebo rodiče žáků – tj. jídelna, se kterou je počítáno i s možností užívání místních obyvatel, a školní družinu, kde si rodiče vyzvedávají své děti. Celý objekt disponuje čtyřmi vertikálními komunikacemi, které tvoří čtyři schodiště a dva výtahy. Nedílnou součástí každého patra jsou toalety, kde na každém patře je umístěn minimálně jeden záchod pro pohybově handicapované a jedna hygienická kabina umístěná v rámci dívčích toalet.