Bytové domy v Řepích

Situace
Řez

Investor:
Fáze:
Plocha řešeného území:
Obestavěný prostor:
Počet bytů:
Lokalita:
Kolektiv:

Soukromá společnost
DÚR
11 863 m²
44 380 m³
153
Praha – Řepy
Hlaváček a Partner s.r.o.
Pavel Svoboda

Předmětem zakázky byla rozsáhlá transformace současného účelu areálu na bytový komplex. Stávající soubor staveb, který tvoří architektura panelových budov systému VVÚ ETA, je hotel s ubytovacím zařízením, který je ve vlastnictví investora. Návrh bytového rezortu tvoří čtyři samostatně provozuschopné objekty. Hmota všech domů je propojena podzemní parkovací platformou, jejíž střecha se nachází v úrovni přízemí všech objektů. Prostor mezi objekty je řešen převážně jako polosoukromé prostranství, sloužící pro rezidenty. Byty, které se nachází v úrovni přízemí, disponují soukromými předzahrádkami. Návrh počítá se zachováním stávající hmoty jen s drobnými modifikacemi. Stávající propojovací objek, bude nahrazen novou čtyř podlažní bytovou stavbou nad parkovací podnoží. Dále objekty B a C jsou navýšeny o jedno podlaží, které je ustoupené od líce fasády.  Hlavní vstup do areálu se nachází ve stejné pozici jako v současnosti. Celkový vzhled panelových objektů bude doplněn novými balkony a materiály, které změní současnou formu. Jako hlavní výrazové prvky tvořící architektonický a sjednocující výraz objektů jsou použity: cihlové pásky, omítka navržená ve dvou barevných odstínech, obkladové materiály, gabionové zídky.