Revitalizace Pražské ulice v Kolíně

Situace

Investor:
Fáze:
Plocha řešeného území:
Lokalita:
Kolektiv:

Obec Kolín
Soutěž
9 530 m²
Kolín
Barbora Medová
Pavel Svoboda

Předmětem návrhu bylo zpracování úpravy Pražské ulice v úseku od křižovatky s ulicí Jaselskou ke křižovatce s ulicí náměstí Republiky a části ulice Sluneční a ulice Štítarské. Vyhlašovatel plánoval v budoucnu na tuto soutěž navázat a vyhlásit architektonicko-urbanistickou soutěž o návrh na navazující ulici Politických vězňů. Při návrhu veřejného prostoru ulice Pražské jsme si kladli tři základní otázky. Jak vtiskneme ulici reprezentativní ráz, aby se mohla opět stát důstojným vstupem do historického jádra? Jak skloubíme bezpečnost provozu a všudypřítomný nedostatek parkovacích míst s prostředím pro trávení volného času lidí? A v neposlední řadě, jak toho můžeme dosáhnout při vynaložení minima prostředků, jak architektonických, tak finančních, a tak rozvíjet město ekologicky v souladu s udržitelným rozvojem? Z těchto úvah se zrodil náš koncept: obnovit pošlapanou (v našem případě zaasfaltovanou) minulost, vyřešit praktické otázky života a přidat něco nového, co je v hloubi srdce vlastní všem. Základními znaky návrhu byly: Obnova historické dlažby, úprava parkových ploch, zúžení průjezdného profilu pozemní komunikace na minimální normové hodnoty, určení polohy pro parkování a návrh uliční aleje.