ZŠ Strupčice

Půdorys přízemí
Řez

Investor:
Fáze:
Obestavěný prostor:
Počet žáků:
Lokalita:
Rok zpracování:
Kolektiv:

Obec Strupčice
Architektonická studie
5 307 m³
192
Okres Chomutov
2021
Barbora Svobodová Medová, Pavel Svoboda

Předmětem této studie bylo rozšíření školního komplexu v podobě nového pavilonu druhého stupně a nutné stavební úpravy ve stávající budově, které racionalizují provozní řešení budoucího stavu školy. Požadavkem zadavatele na stavební program bylo vybudovat 8 nových učeben pro druhý stupeň, šatny, wc, úklidové prostory, zvětšení sborovny, nové kanceláře vedení školy. Nová budova je řešena jako pavilonová sekce propojená se současnou budovou školy spojovacím objektem. Hlavní vstup do budovy je umístěn v návaznosti na průchod v západní části pozemku školy. Žáci budou chodit do školy přímo hlavním vstupem, který vede do centrálních šaten se skříňkami. Propojení se stávajícím objektem školy je zajištěno krčkem, toto propojení bude sloužit pro přesun na hodiny některých předmětů např. chemie, tělesná výchova apod. Vnitřní provoz navrhované školy je řešen komplexně v souladu s novými trendy moderních školských zařízení. Atriová koncepce vytváří impozantní a zároveň sevřený prostor, který vytváří variabilitu toku přecházení žáků v rámci budovy a zároveň je celý prostor atria jednoduše kontrolovatelný při dozoru učitelů při přestávkách. Učebny a kabinety se nacházejí po obvodu budovy přístupné z atria. Toalety pro žáky i učitele jsou přístupné z prostoru atria.