Situace centra obce

Srbsko - koncepce veřejných prostranství

Náves u lípy
Plácek před kapličkou
Prostor před obecním úřadem
Prostor před kulturním domem

Investor:
Fáze:
Plocha řešeného území:
Lokalita:
Kolektiv:

Obec srbsko
Soutěž
9 308 m²
Srbsko (okres Beroun)
Barbora Medová, Pavel Svoboda, Johana Šimčíková, Jakub Med

Předmětem soutěže byl návrh revitalizace veřejných prostranství obce Srbsko. Zadavatel – tedy obec Srbsko – se prostřednictvím soutěže snažil získat celkové koncepční řešení veřejných prostor, které poslouží jako podklad pro další rozvoj obce. Návrh měl posílit místní komunitu, podpořit turistický ruch v místě, ale nezničit jeho vesnický charakter.  Srbsko je usazeno do unikátního historického, krajinného i kulturního kontextu. Návrh pracuje s dvěma strategiemi – systémového komplexního řešení (hospodaření s vodou, práce s materiály) a jednotlivými akupunkturními body. Tento přístup je možné uplatňovat nejen ve vymezeném území, ale i mimo něj. V prostoru vesnice, na jeho rozhraní s krajinou i v blízké krajině okolo sídla. Vymezené území je materiálově i prostorově sjednoceno ve svém rámci i v návaznosti na další části vsi. Jsou zdůrazněny významné body vesnice – její centrum, význačné budovy, krajinné prvky a historické části. Jsou identifikována některá problematická místa – např. znepřístupněné koryto potoka, nevyhovující mosty či umístění svozových míst pro odpad.