Prostějov - centrum jižní část

Investor:
Fáze:
Lokalita:
Kolektiv:

Obec Prostějov
Soutěž
Prostějov
Luboš Pata
Barbora Svobodová Medová

Předmětem soutěže bylo řešení budoucího urbanistického uspořádání jižní části centra města Prostějova, tedy přibližně území mezi nám. T. G. Masaryka a ulicí Wolkerovou, resp. ulicí Koželuhovou a Sušilovou. Součástí řešení byl jak návrh veřejných prostranství a jejich návazností a urbanistické struktury, tak lokace konkrétních objektů, jako je parkovací dům či městská tržnice.