Rozšíření administrativního sídla

Původní stav
Navrhovaný stav

Investor:
Současná fáze:
Obestavěný prostor:
Počet zaměstnanců:
Lokalita:
Rok kolaudace:
Kolektiv:

Schrack Technik
Realizace
6 731 m³
92
Praha 15
2022
Hlaváček a Partner s.r.o., Pavel Svoboda

Zadáním investora bylo navýšit plochy kanceláří v současné administrativní budově. Projekt zahrunuje rekonstrukci spodních pater a realizaci dvou nových podlaží. Hmota budovy bude zachována v současné půdorysné konfiguraci a bude rozšířena o dvě podlaží obdélníkového tvaru. Hmota nástavby bude vyčnívat do prostoru nad stávající zkosenou fasádou – směrem do ulice Dolnoměcholupská. Součástí návrhu je i změna pozice hlavního vstupu, který se přemístí z čelní fasády na boční západní stranu budovy. Hlavní vstup tak bude přímo navazovat na současné parkoviště pro zákazníky, které zde bude zachováno.